2003 Bütçe Kanunu Tasarısı
Hits smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

2003 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı

 

Maliye Bakanlığı, Gelir Bütçesi, DPT ve Hazine Müsteşarlığı Bütçeleri ile Bütçe Kanunu Tasarısının Maddeleri Üzerinde

16.03.03

 

Adalet Bakanlığı ile Yüksek Yargı Organları, İçişleri Bakanlığı ile Kültür Bakanlığı Bütçeleri Üzerinde

15.03.03

 

Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Gümrük Müsteşarlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ulaştırma Bakanlığı  Bütçeleri Üzerinde

14.03.03

 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Turizm Bakanlığı Bütçeleri Üzerinde

12.03.03

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bütçeleri Üzerinde

11.03.03

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığı Bütçeleri Üzerinde

10.03.03

 

Çevre Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Orman Bakanlığı Bütçeleri Üzerinde

09.03.03

 

TBMM, RTÜK, Sayıştay ve Cumhurbaşkanlığı Bütçeleri Üzerinde

08.03.03

Bütçenin Tümü Üzerinde

 

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm atanmış zaten karar verin. Biz pazar geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen birkaç dakika beklemek zorunda.