Dünyada barış içinde yaşamak için, huzur içinde yaşamak için, özgürlük içinde yaşamak için birçok neden var
Hits smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Dönem: 26 Yasama Yılı: 2 Tarih: 16.3.2017 Birleşim: 83


 BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bugün 16 Mart 2017. 16 Mart tarihi bazı acı olayların yıl dönümüdür. Bunlardan bir tanesi, 16 Mart 1978 tarihinde İstanbul'da meydana gelen olayda 7 öğrencimizin hayatının sona ermesiyle sonuçlanan bir faili meçhul olarak isimlendirebileceğimiz bir cinayet eylemidir, bir katliamdır. Bu katliamın yıl dönümüdür. Türkiye'nin karanlık dönemlerinin katliamlarından birisidir. Ben bu katliamda hayatını kaybeden insanlarımızı, öğrencilerimizi rahmetle anıyorum; ailelerine bu vesileyle sabır diliyorum, başsağlığı diliyorum. 

    16 Mart, ayrıca Halepçe katliamının yıl dönümüdür. Bundan yirmi dokuz yıl önce İran-Irak Savaşı sırasında zamanın Irak yönetiminin, Saddam yönetiminin kimyasal gaz kullanması suretiyle binlerce Kürt kardeşimizin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan insanlık tarihinin en acımasız katliamlarından birinin yıl dönümüdür 16 Mart. Bu yıl dönümünde Halepçe katliamında hayatını kaybetmiş olan insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine başsağlığı diliyorum. İnsanlık tarihinin, değil Orta Doğu'da hiçbir zaman, dünyanın hiçbir coğrafyasında böylesi bir acı olayı, böylesi bir katliamı yaşamamasını diliyorum. Dünyada barış içinde yaşamak için, huzur içinde yaşamak için, özgürlük içinde yaşamak için birçok neden var. İnsanlığın bu nedenleri fark ederek barış içinde, huzur içinde yaşayacağımız bir yüzyılın kapılarını açmasını yürekten diliyorum. 

    Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili olarak Anayasa'nın 94'üncü, İç Tüzük'ün 64'üncü maddesinin koymuş olduğu kısıtlamalar nedeniyle Genel Kuruldaki tartışmalara herhangi bir şekilde katılma olanağım yok. Kürsüden bu konularda bir değerlendirme yapma imkânım yok. Genel Kurul sıralarındayken dahi mensup olduğum parti grubu adına dahi bir konuşma yapma imkânım bulunmamaktadır. Anayasa'nın ve İç Tüzük'ün koymuş olduğu tarafsızlık kuralları bunu engelliyor. Ancak anlayışım daime özgürlükçü demokrasidir, daima bundan yana olmuştur. Bütün siyaset anlayışım, Genel Kurul yönetme tarzım bu çerçevededir. 

    Bunun dışında, siyasi parti gruplarının ifade ettiği konularda benim onları tasdik eden ya da onların görüşleri karşısında görüş ifade eden bir konumda bulunmam mümkün değildir; bunu sizlerin takdirine, değerlendirmesine sunuyorum.