Milletvekili dokunulmazlığı, milletvekillerinin yasama görevlerini özgür bir şekilde yapmalarını sağlamak içindir
Hits smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Dönem: 26 Yasama Yılı: 2 Tarih: 12.6.2017 Birleşim: 104

 BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Tunceli Milletvekili Sayın Alican Önlü'yle ilgili olarak, bugün ilk olarak gensoru görüşmeleri sırasında söz alan Bursa Milletvekili Sayın Orhan Sarıbal bu konuya değindi ve Sayın Önlü'nün arabasının aranması nedeniyle duyduğu üzüntüyü ifade etti. Daha sonraki görüşmelerde İstanbul Milletvekili Sayın Garo Paylan yine aynı şekilde Sayın Önlü'nün arabasının arandığını ifade ederek bir değerlendirme yaptı ve beni de kastederek "Meclis Başkan Vekili de bu konuda açıklama yapmalı." şeklinde bir düşünce ortaya koydu. Şimdi, Sayın Yıldırım tekrar aynı konuyu gündeme getirdi, Sayın Özgür Özel de yine aynı konuyla ilgili düşüncelerini ifade etti. Sayın Sarıbal ve Sayın Paylan'ın açıklamalarından sonra ben arkadaşlarımdan rica ettim, konu nedir diye ve konuya ilişkin bilgisayar çıktılarını aldım. Orada öyle bir netlik göremedim, arabanın arandığına ilişkin bir netlik göremedim. Bu, şu demek değil tabii ki: "Aranmadığına göre sorun yok." anlamında bir değerlendirme yapmıyorum. 

    GARO PAYLAN (İstanbul) - Alıkoyma.

    BAŞKAN - Anayasa'nın 83'üncü maddesi açıktır, milletvekili dokunulmazlığı vardır. Milletvekili dokunulmazlığı, milletvekillerinin yasama görevlerini özgür bir şekilde, herhangi bir baskı hissetmeden yapmalarını sağlamak içindir, bir imtiyaz değildir bu. Bu çerçevede, milletvekilinin arabası, evi, üzeri hiçbir şekilde aranamaz. Bu bir anayasal gerçek, Anayasa hükmü bu şekilde. 

    Ayrıca, elbette ki milletvekillerine herhangi bir şekilde kaba, yaralayıcı söz sarf edilmemesi gerekir. Bunların hiçbirini doğru bulmuyorum. 

    Evet, bu konudaki görüşümü sizlerle paylaşmış oldum. Tekrar söylüyorum: Dokunulmazlık hepimiz içindir arkadaşlar, bu dokunulmazlığa hepimizin sahip çıkması gerekir.