Düzenlemede aklımıza sadece Süper Ligde değil İkinci, Üçüncü ligde oynayan sporcularımız da gelsin
Hits smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
Dönem: 26 Yasama Yılı: 3 Tarih: 6.12.2017 Birleşim: 33 

    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
    Değerli milletvekili arkadaşlarım, iyi bir yasama çalışması dileklerimle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
    Madde üzerinde söz alma ihtiyacı duydum. Önergemizin amacı, maddenin özünde, esasında bir değişiklik yapmak değil, sadece bir kelime, ibare değişikliği yapmak suretiyle bir konuşma fırsatı yaratmak ve maddeyle ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşmaktır. Bu madde düzenlemesi bir ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. Önce bunu tespit edelim. Nereden geldi bu madde? Durup dururken gelmedi, bu madde öteden beri Gelir Vergisi Kanunu'nda yer almaktadır. Gelir Vergisi Kanunu'nda önce 2003 yılında geçici 64'üncü madde olarak yer almıştır bu madde. Geçici 64'üncü maddeye göre, 31 Aralık 2007 tarihine kadar sporculara yapılacak ücret ve ücret sayılan diğer ödemelerden yüzde 15 oranında Gelir Vergisi tevkifatı yapılacaktır. Bu, nihai vergidir yani artan oranlı tarifeye tabi değil. 
    2007 yılı sona erdikten sonra 2008 yılında bir başka kanunla -kanun numarası da 4842 sayılı Kanun- Gelir Vergisi Kanunu'na geçici 72'nci madde eklendi. Bu sefer biraz daha farklı bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeye göre, sporculara yapılacak ücret ödemeleri 31/12/2017 tarihine kadar liglerdeki sporcuları gruplandırmak suretiyle her grup için farklı stopaj oranı belirlenerek vergilendirilmesi yönünde bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre lig usulüne tabi faaliyetlerde, sporlarda en üst ligdekiler için yüzde 15 oranında stopaj yapılacaktır. Yani Süper Lig'deki futbolcular için oran yüzde 15, onlara yapılacak ödemelerden yüzde 15, Süper Lig altındaki ligler için yüzde 10, diğerleri için yüzde 5. Örnek veriyorum: 3. Lig'de oynamakta olan Turgutluspor, Tirespor, Arsinspor, Yomraspor, 2. Lig'de Tokatspor bu kulüplerin futbolcularına yapılacak ödemelerden yüzde 5 oranında stopaj yapılacak. Şimdi söyleniyor ki: Hep Süper Lig'deki futbolcuların transfer ücretleri akla geliyor, olur mu? Milyonlar ödeniyor. Evet, vergi adaletiyse herkesin mali gücüne göre vergi ödemesi gerekir, bu, Anayasa'mızın da ilkesidir. Ama öte yandan Anayasa'mız devlete sporun teşvik edilmesi görevini vermiştir. Nasıl, sanat faaliyetlerini devlet teşvik etmekle yükümlüyse ve buna paralel olarak Gelir Vergisi Kanunu'nun 18'inci maddesinde şiir, roman, hikâye, müzik eseri ve diğer araştırmalar, bilimsel araştırmalar gibi eserleri meydana getirenlere yapılan ödemelerden yüzde 15 oranında stopaj yapılıyorsa burada da böyle bir stopaj öngörmüş kanun. Bu, hangi ihtiyaçtan doğdu? Spor kulüpleri bugüne kadar mali yapılarını güçlü bir hâle getiremediler. Maalesef buna Süper Lig'deki kulüpler de dâhildir. Bütün kulüplerin olağanüstü borçları var, olağanüstü. Mali yapılar güçlü olmayınca bunlara yapılan, futbolculara, sporculara yapılan ücret ödemelerinden de artan oranda tarifeyle stopajlar yapılınca bir dönem kulüpler bu stopajları ödeyemez duruma geldiler. Kayıt dışı işlemler başladı. Gerçekte ödediği rakamı spor kulüpleri, kayıtta daha düşük gösterdi; vergi incelemesinde bunlar tespit edilince cezalı tarhiyatlar oldu ve spor kulüplerinin vergi borçları için sık sık yeniden yapılandırma kanunları çıktı. Mükellefler için iki yıl olan yeniden yapılandırma süresi spor kulüplerinde beş yıla kadar çıktı. Bu düzenleme kulüplerin mali yapılarında gerekli düzenlemeye biraz daha fırsat vermek amacıyla iki yıl daha bu maddeyle uzatılmaktadır, 31/12/2019 tarihine kadar. Elbette ki bu düzenlemenin sistemde kalıcı olarak bulunması doğru değildir, esas hedef kulüplerin mali yapılarının güçlendirilmesi olmalıdır.
    (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - sayın Başkan, toparlayabilir miyim?
    BAŞKAN - Tamamlayın Sayın Başkan.
    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bu iki yıllık sürede kulüpler mali yapılarını güçlendirecek bir reformu hayata geçirmek zorundadır hatta bunu kulüplerin kendisine bırakmamak gerekir; devletin, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın buna öncülük etmesi gerekir. Kulüpler kendi hâline bırakılırsa bunun altından kalkamıyor; seyirci baskısı, taraftar baskısı, daha iyi futbolcu al baskısı, yıldız futbolcu al baskısı, şampiyon olalım talebi doğal olarak kulüplerin harcamalarını artırıyor. Çözüm, kulüplerde bir mali reformdur, bunu gerçekleştirmek lazım. 
    Önergemiz bu maddeyi destekleyen bir önergedir. Görüşümüz bu şekildedir. Bunu yaparken hep Süper Lig aklımıza gelmesin, Üçüncü Lig'deki o 100 bin lira, 200 bin lira transfer ücretiyle oynayan sporcularımız da aklımıza gelsin. 
    Teşekkür ederim. 
    Hepinize saygılar sunuyorum.