Anayasa Mahkemesi üye seçiminde nitelikli çoğunluk aranmalıdır.
Hits smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

22 Mart 2011 Salı
ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 20.00
BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur),  Fatih METİN (Bolu)
----0----


BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 80’inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.
696 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usülleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Anayasa Komisyonu Raporu (1/993) (S. Sayısı: 696)


BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım.
Sayın Hamzaçebi, buyurun efendim.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
60’ıncı maddeye göre çok kısa bir söz talebim oldu, karşıladınız, teşekkür ediyorum.
Sayın Bakan, Anayasa Mahkemesine Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından üye seçimine muhalefetin, özellikle de ana muhalefetin karşı çıktığı anlamına gelebilecek bir değerlendirme yaptı, bunun gerçekle hiçbir ilgisi yoktur, Sayın Bakan tek yanlı bir bilgilendirme içerisinde.
Anayasa Mahkemesinin kuruluşunu düzenleyen Anayasa’nın 146’ncı maddesinde nitelikli çoğunluk aranmamaktadır Anayasa Mahkemesine üye seçimi için. Bizim ısrarımız, birçok ileri demokraside olduğu gibi nitelikli çoğunluğun aranmasıydı, nitelikli çoğunluk Parlamentoda uzlaşmayı sağlayacağı için önemliydi ama burada iktidar partisinin tek başına üye seçeceği bir düzenleme yapılmıştı, biz bunu eleştirmiştik, buna karşı çıkmıştık.
Teşekkür ederim Sayın Başkan.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi.

 

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm almak zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen biraz zaman beklemek zorunda.