Hits smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Dünya Ekonomisi

Özet Ekonomik Göstergeler

Yurtiçi Tasarruflar

Ödemeler Dengesi

1923-2010 GSYIH 

Dönemler İtibariyle Büyüme Hızları 

Cari Açık - Aylık

Cari Açık - Büyüme İlişkisi

Cari Açık - Büyüme İlişkisi (ortalama)

Cari Açık - Büyüme İlişkisi (1984-1997)

Cari Açık - Enerji İthalatı

Enerji Sektörü Sabit Sermaye Yatırımları 

TCMB Rezervleri ile Kısa Vadeli Dış Borç

Dış Alem Faktör Giderleri

İmalat Sanayi Üretim ve İhracatının Yapısı

İthal Ara Malı Bağımlılığı

İstihdam-İşsizlik

Sosyal Güvenlik Sistemine Bütçeden Yapılan Transferler

Vergi Esnekliği

Vergi Gelirleri

Faiz Dışı Giderler - Vergi Gelirleri

Dolaylı ve Dolaysız Vergiler

Akaryakıt ürünlerinde ÖTV 

Tarımsal Destekleme

Ekonominin Toplam Yükümlülüğü

Özel Sektör ile Finansdışı Kesimin Borçluluğu

İnsani Gelişme Endeksi

Yemin Krizini Çözen Mutabakat Metni

Teröre Karşı Ortak Bildiri

Milletvekili Seçim Sonuçları

İl Genel Meclis Üyeleri Seçim Sonuçları

İstanbul İlçeler İtibarıyla Milletvekili Seçim Sonuçları (2007)

İstanbul İlçeler İtibarıyla Milletvekili Seçim Sonuçları (2011)

Beykoz Milletvekili Seçim Sonuçları (2011-2007-202)

Beykoz İl Genel Meclis Üyeleri Seçim Sonuçları (2009-2004-1999)

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm seçip zaten karar verin. Biz pazar geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen tam olarak bir saat beklemek zorunda.